Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych -
zgodnie z Polityką plików cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce.

( nie pamiętasz hasła? )

Jak przeprowadzić rozmowę oceniajacą w ramach oceny okresowej?

Dobrze przeprowadzona rozmowa w ramach oceny okresowej może przynieść przełożonemu szereg korzyści:

 1. Poprawa komunikacji z podwładnymi: im lepiej znam swoich ludzi, tym szybciej się z nimi dogadam. Kierownik powinien znać preferencje i metody pracy swoich podwładnych i wiedzieć, co lubią, a czego nie. Dzięki tej wiedzy, szef skuteczniej będzie mógł dobierać argumenty podczas rozmów i łatwiej mu będzie pracownika przekonać.
 2. Lepsza znajomość zasobów, którymi dysponuje i zarządza kierownik – każdy szef musi wiedzieć jakie możliwości i predyspozycje posiadają jego pracownicy. Szczególnie jest to pomocne w sytuacjach nietypowych, awaryjnych lub planowanej zmiany. Warto więc  podczas rozmowy zapytać w jakich pracach czują się najlepiej, jakie mają dodatkowe umiejętności i co ich pasjonuje.
 3. Skuteczniejsze motywowanie poszczególnych pracowników, a tym samym zespołu –najbardziej zmotywowani są ci pracownicy, którzy wierzą, że robią coś ważnego. Omawiając ich wyniki pracy, warto zapytać: „Jak sądzisz, co trzeba zrobić lub zmienić, aby to lepiej wykonać?”,  „Czy można zrobić to lepiej?” lub też „Co spowodowało, że dany wynik jest niższy?” i „Czy można to poprawić?”. Jeśli kierownik wykorzysta później ich propozycje, zostaną one przyjęte przez pracowników dużo chętniej, niż te narzucone przez przełożonego.

 

Przepis na efektywną rozmowę

 1. kierownik powinien stworzyć harmonogram rozmów z pracownikami., wziąć pod uwagę czas na przygotowanie i wypełnienie arkuszy oceny.
 2. warto zastanowić się krótko nad przykładami, sytuacjami, konkretnymi wydarzeniami, które miały miejsce w ocenianym czasie (czyli co z przeszłości chcemy omówić, ocenić – konkrety a nie ogólniki i frazesy) i nad tym, co musi lub mogłoby ulec zmianie w przyszłości (co chcemy wspólnie z podwładnym ustalić na kolejny okres).
 3. trzeba sięgnąć do poprzednich celów i zadań i określić w jakim stopniu pracownik poprzednie założenia wykonał.

 

STRUKTURA ROZMOWY OCENIAJĄCEJ

Kierownicy często myślą, że prowadzenie rozmowy w atmosferze przyjacielskiej pogawędki będzie bardziej skuteczne. Okazuje się jednak, że jest dokładnie odwrotnie! Lepiej jeśli rozmowa przebiega według określonego schematu, w sposób bardziej formalny i metodyczny, co pozwoli obiektywnie przekazać konstruktywną krytykę.

 1. Cel i plan. W pierwszej kolejności kierownik musi przypomnieć cel rozmowy i podkreślić jej znaczenie dla przyszłej współpracy. Potem powinien przedstawić plan rozmowy i swoje oczekiwania wobec pracownika podczas trwania rozmowy.
 2. Stworzenie stosownej atmosfery. Ważne jest miejsce spotkania. Lepiej, aby kierownik wybrał neutralną salkę konferencyjną, niż swój gabinet. Powinien też dopilnować, aby nikt z zewnątrz nie przerywał rozmowy. Podczas rozmowy należy zadawać pytania otwarte, a krytykując zachować język pozytywów (nie „zrobiłeś to źle” ale „oczekuję byś w przyszłości zrobił to inaczej – tak a tak”). Musi też zachęcać pracowników do mówienia, nawet jeśli będzie musiał poczekać na odpowiedź. Warto, żeby prosił pracownika, aby sam zaproponował rozwiązanie.
 3. Określenie gdzie jesteśmy. W następnym kroku, kierownik musi przypomnieć zakres obowiązków oraz cele i zadania, które pracownik realizował w ocenianym okresie. Trzeba każdy punkt omówić w kontekście ogólnych wyników. To pomoże kierownikowi skonfrontować swoją wiedzę i opinię na temat poczynań pracownika z jego punktem widzenia. W podsumowaniu kierownik powinien uzgodnić listę działań i wyników pracownika.
 4. Autoanaliza pracownika. Kolejnym i kluczowym etapem rozmowy oceniającej jest autoanaliza pracownika. W tej części kierownik zadając pytania ma sprawić, że podwładny sam będzie analizował swoje działania i oceniał wyniki pracy. Szczególnie jest to potrzebne, jeśli w ocenianym czasie pojawiły się problemy, a taka autoanaliza pozwoli pracownikowi zrozumieć ich przyczyny, zastanowić się jakie błędy popełnił i jak poprawić tą sytuację. Jednak kierownik musi uważać, aby ta część rozmowy nie przerodziła się w „przesłuchanie”. Pracownik nie ma stawiać sobie stopni, ale zastanowić się nad własnym miejscem w firmie, mocnymi i słabymi stronami oraz obszarem do rozwoju. Można ułatwić tą część i skorzystać z formularza z pytaniami pomocniczymi:

·         Proszę określić, które  swoje obowiązki uważa Pan(i) za najważniejsze.

·         Które z nich uważa Pan(i) za najtrudniejsze, a które – za wymagające jedynie rutynowych działań.

·         Co uważa Pan(i) za największy swój sukces w minionym okresie ?

·         Jakie były przyczyny i Pana(i) zdaniem czynniki które to umożliwiły ?

·         Co uważa Pan(i) za porażkę w minionym okresie ?

·         Jakie były tego przyczyny?   

Aby zweryfikować, czy pracownik podczas samooceny nie przecenia swoich osiągnięć, warto prosić o uzasadnienie i podanie przykładów.

 1. Dokonanie oceny przez kierownika. W kolejnym kroku to kierownik na podstawie arkusza ocen musi punkt po punkcie omówić sposób oceny pracy podwładnego, uzasadniając swoje decyzje. Ważne, aby był przy tym konkretny i koncentrował się na faktach. Dodatkowo musi unikać uogólnień i krytyki osobowości pracownika.
 2. Komentarz pracownika. Pracownik ma prawo nie zgodzić się z oceną kierownika i uzasadnić swój punkt widzenia. W tej części kierownik musi wykazać się zdolnością aktywnego słuchania. Nie może przerywać pracownikowi i wdawać się w dyskusję, która może prowadzić do otwartego konfliktu.
 3. Oczekiwania pracownika.Po podsumowaniu części oceniającej kierownika powinien zachęcić podwładnego do określenia swoich oczekiwań. W przeprowadzeniu tej niezwykle trudnej dla obu stron części rozmowy pomocne może być pytanie: „Co mogę zrobić, aby w przyszłości lepiej nam się współpracowało” i/lub: „Jakich działań oczekujesz od kierownika w ramach wspierania ciebie w twojej pracy”.
 4. Plan działania.Teraz przyszedł czas na przygotowanie planu, który pomoże poprawić jakość i efektywność działań pracownika w kolejnym okresie współpracy – czyli to co jest najważniejsze w rozmowie oceniającej. Taki plan powinien uwzględniać: obszary wymagające poprawy, rezultaty jakich oczekuje kierownictwo, działania jakie pracownik podejmie, aby korygować swoje działania, termin realizacji w/w założeń.
 5. Określenie dokąd dążymy.Ostatnim punktem spotkania będzie wyznaczenie celów i zadań na kolejny okres. Często się zdarza, że ten punkt będzie wymagał oddzielnego spotkania. Szczególnie, jeśli rozmowa z pracownikiem była trudna. Jednak kierownik musi dołożyć wszelkich starań, aby spotkanie podsumować konkretnymi ustaleniami, koncentrując się na możliwościach, a nie na problemac

 

TECHNIKA PROWADZENIA ROZMOWY

–         Bądź przygotowany na przeczekanie niezręcznych chwil ciszy, które mogą zapaść po Twoim pytaniu.

–         Daj pracownikowi czas na znalezienie odpowiednich słów. Nie wchodź w słowo. Niektórzy potrzebują specjalnej zachęty do otworzenia się - muszą mieć pewność, że naprawdę chcesz wysłuchać tego, co mają do powiedzenia. Gdy cisza nadto się przedłuża można dodać „Chciałbym poznać Twoje zdanie w tym temacie” lub „Zależy mi na Twojej opinii”.    

–         Nie zakładaj, że wiesz, co pracownik chce powiedzieć. Niech powie to sam. Milczenie i nieśmiałość nie muszą oznaczać braku ambicji. Podejmij próbę wydobycia z niego prawdy o tym, co mu się nie podoba i jakie są jego najbliższe plany związane z życiem zawodowym.

–         Wyjaśniaj i reasumuj na bieżąco słowa pracownika, okazując w ten sposób swoją troskę i upewniając się, czy dobrze zrozumiałeś jego słowa.

–         Zadawaj pytania z wykorzystaniem parafrazy : „Jeżeli dobrze cię zrozumiałem to nie jesteś zadowolony z systemu wyszukiwania danych?. Taki sposób weryfikowania poprawności zrozumienia może pomóc pracownikowi w dostrzeżeniu pewnych niespójności w jego myśleniu, szczególnie, jeśli jego zarzuty to lista ogólników. Jeżeli Ty z kolei powtórzysz pracownikowi jego wypowiedź, może on sobie zdać sprawę, że niektóre z jego punktów są po prostu nierealne.

–         Unikaj zadawania pytań naprowadzających lub retorycznych, które mogą go zdenerwować: „No tak, ale to przecież wszystko zależy od twojej osobowości. Zakładam, że ty lubisz odpowiedzialność?”.

–         Zadawaj tylko jedno pytanie na raz. Nie twórz listy pytań: „gdzie byłeś, gdy się to zdarzyło po raz pierwszy, dlaczego tego nie zgłosiłeś i jak zmienił się system od tamtego czasu?”. Przy tak zadanym pytaniu, pracownik może uniknąć odpowiedzi na pytanie, na które nie chce odpowiedzieć. A poza tym, zanim skończysz zadawać pytanie, pracownik może zapomnieć jego pierwszą część.

–         Słuchaj uważnie. Nie wyłączaj się myślowo dlatego, że nudzi Cię to, co mówi pracownik.

–         Strzeż się przed przyjmowaniem do wiadomości tylko pozytywów   i ignorowaniem negatywów.

–         Nie rozpraszaj się. Nie pozwól sobie na myślenie o czymś innym i nie okazuj zniecierpliwienia.

Podczas rozmowy z pracownikiem będziesz prawdopodobnie robił wiele notatek. Widząc to pracownik będzie miał wrażenie, że traktujesz go poważnie. Postaraj się jednak, aby:

–         pisanie nie przeszkodziło Ci w słuchaniu,

–         podnosić co pewien czas głowę znad kartki i utrzymywać z pracownikiem stały kontakt wzrokowy.

Istotne jest aby pamiętać, że rozmowa oceniająca poza podsumowaniem celów i zadań realizowanych w ocenianym okresie i zaplanowaniem przyszłych działań powinna również służyć:

- wyznaczeniu ścieżki rozwoju zawodowego pracownika,

- zweryfikowaniu zakresu jego obowiązków

- przekazaniu informacji zwrotnej

 

INFORMACJA ZWROTNA

Informacja zwrotna jest kluczowym elementem rozmowy oceniającej, gdyż dostarcza drugiej osobie wiedzy o tym, jak Ty spostrzegasz i odczuwasz jej działanie.

Cechy charakterystyczne dobrej (bezpiecznej i pomocnej) informacji zwrotnej:

¨      Mów o zachowaniu danej osoby, nie o samej osobie, np. raczej: „X przesadnie dużo mówił na ostatnim zebraniu o tym co nie było tematem zebrania”, zamiast: „X jest gadułą”.

¨       Skup się na swoich spostrzeżeniach, a nie na wyciąganiu wniosków.

¨       Dokonuj opisu, a nie ocen – tam gdzie to tylko możliwe.

¨       Opisuj zachowanie w kategoriach „mniej lub bardziej” a nie „tak lub nie”.

¨       Dziel się pomysłami i informacjami, zamiast udzielać rad.

¨       Zajmij się badaniem możliwości, nie zostawaj przy gotowych odpowiedziach i rozwiązaniach.

¨       Skup się na korzyści, jaką informacja zwrotna może dać odbiorcy, a nie na korzyści, jaką wyrzucenie jej z siebie da Tobie.

¨       Ogranicz się do tej liczby informacji, którą odbierająca osoba może spożytkować, a nie do tej, którą chciałbyś przekazać.

 

Jolanta Uran-Gędłek

Jolanta Uran-Gędłek - autorka jest coachem, konsultantem i trenerem. Wdrażała i weryfikowała systemy ocen pracowniczych w  przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności, przeprowadziła kilkaset godzin warsztatów na temat prowadzenia rozmowy oceniającej.  

http://www.jugtraining.pl