Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych -
zgodnie z Polityką plików cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce.

( nie pamiętasz hasła? )

Projekt z dotacji UE

W SKRÓCIE

HRmapa Sp. z o.o. prowadzi  projekt „Rozwój wybranych elementów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w diagnozach socjologicznych i psychologicznych w HRmapa.pl” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Celem projektu jest zbudowanie w systemie HRmapa.pl baterii  testów psychologicznych i badań opinii pracowników oraz udostępnienie tych narzędzi do samodzielnego korzystania w sposób  w pełni zautomatyzowany.

Wartość projektu: 1 000 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE:  800 000,00 zł.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest stworzenie zautomatyzowanego systemu internetowego, który pozwoli przeprowadzać testy
osobowościowe pracowników i kandydatów do pracy, ponadto będzie umożliwiać badanie opinii, postaw, potrzeb, ocen
okresowych i motywacji pracowników. Tego typu badania obecnie prowadzi się z udziałem wynajętych firm doradczych, a
systemy elektroniczne są drogie i dostępne tylko dla dużych korporacji.


System na podstawie prostych i intuicyjnych danych wprowadzonych przez klienta generuje narzędzia badawcze,
oraz raporty z wyników badań. Narzędzia posiadają profesjonalną podbudowę psychologiczną, są zweryfikowane
statystycznie i adekwatne dla różnych branż i polskiej specyfiki kulturowej a jednocześnie łatwe i tanie w użytkowaniu.
Dzięki swojej prostej konstrukcji system kierowany jest zarówno do specjalistów z małych firm doradczych jak i do
dowolnych pracowników i menedżerów nie posiadających odpowiedniego przygotowania psychologicznego. Wszystko to
pozwoliło obniżyć cenę badań tak, by były one dostępne również dla małych i średnich podmiotów.


Cele szczegółowe projektu możemy podzielić na:


1) Opracowanie merytoryczne badań i testów
W ramach tego celu opracujemy zestaw specjalistycznych narzędzi badawczych niezbędnych do
stworzenia systemu.

Opracowanie każdego z wymienionych narzędzi zostanie zlecone zewnętrznym podmiotom specjalizującym się w tworzeniu
testów psychologicznych i badań – są to zupełnie inne podmioty niż te, które oferują prowadzenie badań.


2) Stworzenie innowacyjnej platformy technologicznej.
W ramach tego celu zrealizowana została gruntowna i daleko idąca przebudowa serwisu HRmapa.pl.
Do tej pory za pomocą HRmapa.pl prowadzono badania dla dużych korporacji, które każdorazowo wymagały stworzenia
ankiety przez psychologa i ręcznego obliczania wyników, co było kosztowne. Liczne zapytania klientów pokazały jednak, że
sektor MŚP oczekuje narzędzi samoobsługowych i zautomatyzowanych, a dzięki temu tanich i możliwych do wykorzystania dla
niewielkich grup pracowników.


Opracowanie takiego systemu wymagało stworzenia:
-- aplikacji pozwalającej klientom nie-psychologom samodzielnie generować badania psychologiczne za pomocą gotowych
wzorców pytań, stworzonych wcześniej przez psychometryków.
-- Modelu matematycznego, który automatycznie wylicza wyniki badań (nie tylko proste sumy punktów, ale obliczenia oparte
o normy statystyczne, wzajemne korelacje i inne czynniki stanowiące fundament profesjonalnych badań psychologicznych)
-- Modelu, który stale i na żywo aktualizuje normy statystyczne uwzględniając wyniki testów wypełnionych przez poprzednich
uczestników. Większość obecnych badań bazuje na normach wypracowanych w trakcie walidacji testów i później nie
aktualizowanych, co oznacza, że często psychologowie oceniają kompetencje dzisiejszych pracowników na podstawie norm
sprzed 20-30 lat lub też na podstawie norm wypracowanych w kraju powstawania testu np. USA. Dodatkowo nasz system
pozwala na obliczanie norm dla poszczególnych branż - co pozwoli uniknąć sytuacji gdy normą jest średnia z ankiet
wypełnionych przez np. dentystę, górnika i żołnierza.
-- Modułu informatycznego dającego możliwość samodzielnego modyfikowania ankiet przez dodawanie i usuwanie tych pytań,
które można dodać lub usunąć bez naruszenia wiarygodności badawczych kwestionariusza oraz możliwości modyfikowania
tzw. metryczki badawczej. To rozwiązanie mimo pełnej automatyzacji pozwoli użytkownikom intuicyjnie i samodzielnie
dopasować badanie do struktury organizacyjnej swojej firmy. Na dziś tego typu modyfikacje są bardzo kosztowne i dostępne
tylko dla bardzo dużych przedsiębiorstw.
-- Modułu generowania jednorazowych linków dostępowych i anonimowej wysyłki zaproszeń (analogicznych do kodów
dostępowych znanych z bankowości elektronicznych) gwarantującego pełną anonimowość badań elektronicznych oraz
pozwalającego na w pełni anonimowe i poufne przesyłanie linków wprost na indywidualny adres e-mail osób badanych bez
udziału osób postronnych w tym np. przełożonego badanego pracownika.
-- Konsoli pracodawcy, która pozwoli archiwizować badania historyczne, ponawiać badania w układzie cyklicznym, generować
graficzne podglądy PDF z wykresami wyników badań, zarządzać przeprowadzonymi testami
-- Inteligentnego systemu generującego jakościowe, opisowe, poradnikowe wnioski testów psychologicznych dla każdej
przebadanej testem osoby. Na dziś tego typu wnioski i praktyczne porady opracowują ręcznie psychologowie. W efekcie
opracowanie tzw. informacji zwrotnej testu jest kosztowne, więc pracodawcy nie zamawiają często takiej usługi i dlatego z
testów korzysta pracodawca weryfikujący umiejętności a nie pracownik otrzymujący poradę samorozwojową.


3)Przeprowadzenie badań walidacyjnych
W ramach działań związanych z walidacją testów również normy statystyczne powstają w wyniku
badań realizowanych online. Ważnym działaniem jest przeprowadzenie badań próbnych, w wyniku których testy
wypełnia reprezentatywna grupa osób w wieku produkcyjnym.