Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych -
zgodnie z Polityką plików cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce.

( nie pamiętasz hasła? )

Raport indywidualny - skrócony i pełny

Raporty generowane automatycznie są bardzo szczegółowe: średnie z odpowiedzi na wszystkie pytania uzyskasz w postaci zbiorczej (dla wszystkich ankietowanych) jak i w podziale na każde z kryteriów metryczkowych (np wg. departamentów czy stanowisk). Często także z odniesieniem do średniej ogólnopolskiej i branżowej. Jeśli jednak, oprócz szczegółowych - lecz suchych - danych oczekujesz wniosków opracowanych przez naszego konsultanta, skorzystaj z jednej z dwóch opcji:

Raport skrócony (koszt dla większości badań wynosi 2500zł)

Raport zawiera, na jednej kartce A4, hasłowy opis 10 najważniejszych wniosków praktycznych, które zauważy nasz konsultant, czytając automatyczny raport wynikowy z Twojego badania. Mogą to być np. bardzo silne strony warte wykorzystania, sprzeczne sygnały warte weryfikacji w badaniach jakościowych (możemy je dla Twojej firmy zrealizować), potencjalne zagrożenia, itp.

Każdy wniosek składa się z 1-2 zdania opisu (co zaobserwowaliśmy) oraz 1-2 zdań praktycznej porady (jak sugerujemy dalej postępować - nie jest to jednak pełna porada, a jedynie krótka wskazówka co do kierunku dalszych działań)

Raport pełny (dla większości badań koszt wynosi od 5000zł do 6000zł)

Raport ten uwzględnia osobistą (a nie tylko automatyczną) analizę danych surowych (odpowiedzi ankietowanych) - nasz konsultant przeczyta odpowiedzi na pytania otwarte, skonfrontuje to z surowymi (niezagregowanymi) danymi z pytań zamkniętych - i dopiero wtedy przygotuje raport ze WSZYSTKIMI praktycznymi wnioskami, jakie nasuną mu się w czasie lektury (zwykle więcej niż 10). Tam, gdzie uzna to za użyteczne, przygotuje dodatkowe obliczenia (np. mediany, korelacje z odpowiedzi z kilku pytań) - tak, by swoje wnioski podeprzeć mierzalnymi danymi, których zabrakło w podstawowym raporcie automatycznym.  Wnioski, spisane zwykle na 2-3 kartkach A4, otrzymasz do wglądu. Ostatnim elementem raportu jest godzinna konsultacja zdalna (Zoom/Teams/Meet/Skype) - nasz konsultant odpowie na wszystkie Twoje pytania, udzieli bardziej szczegółowych porad, zaproponuje bardziej szczegółowe dalsze kierunki działań.  

Inne usługi indywidualne: