Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych -
zgodnie z Polityką plików cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce.

( nie pamiętasz hasła? )

Barometr Satysfakcji i Klimatu Organizacyjnego

Badanie satysfakcji pracowników - ocena klimatu panującego w firmie i jej kultury organizacyjnej.

Badanie satysfakcji pracowników pozwala anonimowo sprawdzić, jak pracownicy oceniają swoją firmę, kulturę organizacyjną i swoich przełożonych. Umożliwia badanie atmosfery w pracy, zaangażowania i klimatu codziennej współpracy, a także postawę i ocenę pracowników wobec swojej firmy.

Pytania w badaniu satysfakcji pracownikow i kultury firmy dotyczą następujących obszarów:

  1. Relacje i atmosfera pracy zespołowej, poziom wzajemnego zaufania, jakość kultury organizacyjnej
  2. Postawa i zachowania szefów wobec podwładnych
  3. Polityka informacyjna i komunikacja wewnętrzna
  4. Identyfikacja pracowników z firmą, jej działaniami i strategią
  5. Ocena swojego stanowiska pracy: wyposażenia, komfortu, narzędzi,
  6. Świadomość zadań i celów na danym stanowisku: zakres obowiązków, postrzeganie swojej decyzyjności, zasady delegowania w dół i raportowania w górę, mierniki oceny pracy
  7. Polityka firmy związana z rekrutacja, awansowaniem i karierą
  8. Wynagrodzenia i pakiet świadczeń socjalnych
  9. Szkolenia i rozwój

Dzięki metryczce, raport z badania satysfakcji pracowników i kultury firmy pokazuje oceny i postawy pracowników w poszczególnych departamentach firmy i na różnych szczeblach zarządzania. Poza metryczką badany nie pozostawia żadnych swoich danych.

Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników składa się z 33 stwierdzeń, wobec których badany wyraża swój stosunek na skali od 1 do 5 (od „nie zgadzam się całkowicie” do „zgadzam się całkowicie””. Badany może też opisać swój stosunek do kultury organizacyjnej firmy i zaproponować własne pomysły w 2 pytaniach otwartych. Odpowiedzenie na wszystkie pytania zajmuje przeciętnie ok. 10 minut.

Wyniki Twojego badania satysfakcji pracowników  przedstawione zostaną w postaci graficznej (wykresy) - dla każdego z pytań wyniki średnie, oraz z podziałem na szczeble zarządzania, działy i województwa. Dodatkowo, w raporcie znajdziesz porównanie wyników w Twojej firmie ze średnią ogolnopolską.

W czym może pomóc to badanie i jakie daje korzyści? O tym mówi Rafał Szczepanik, współtwórca serwisów HRmapa.pl i Pracuj.pl

Zobacz videoinstrukcję aktywacji badania

Przejdź do aktywacji badania - wybierz poniżej liczbę osób, które chcesz przebadać.

wstecz